Déu n’hi do! Si semblava que això del CampusLab era quelcom nou!

Una de les primeres tasques que ens vam plantejar els membres de l’equip va ser cercar els projectes existents que poguessin enquadrar-se com a experiències de laboratoris vius a la UPC.

Ja sabíem que en trobaríem algun però la sorpresa fou enorme quan la Remei Garcia, Cap de la Biblioteca de l’EPSEB (gràcies ;)), em va comentar que la matèria ja estava etiquetada sota la denominació “CampusLab”.

Fent la cerca al catàleg de la UPC va sortir un bon llistat de projectes dels quals vull mencionar 3 perquè em resulten propers.

 

1) Anàlisi i certificació energètica de l’edifici de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació.

És el Projecte Final de Màster de la Sandra Boned Calvo i la Núria Barriuso Sprangers, estudiants del Màster Universitari en Edificació que es van titular l’any passat, i el van dirigir les professores Inma Rodríguez Cantalapiedra i Ana María Lacasta Palacio. L’objectiu d’aquest treball era conèixer la influència que tenen diferents paràmetres en la qualificació energètica per a aconseguir la seva millora, un confort intern, i un estalvi energètica així com econòmic. L’escenari per a analitzar aquests paràmetres fou l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

 

2) Creació d’un S.I.G d’aixecaments topogràfics realitzats en projectes de fi de carrera a l’EPSEB amb leaflet. JS, geodjango i postgis.

Aquest treball és el Projecte Final de Grau de l’estudiant Alberto Palenzuela César, fou dirigit per la professora María Amparo Núñez Andrés i es va lliurar l’any 2014. El treball consisteix en la creació d’una base de dades PostGIS amb informació geogràfica dels projectes finals de carrera desenvolupats a l’EPSEB. Està integrada amb OpenStreetMaps, i és capaç de realitzar filtres basats en referències geogràfiques.

 


3) Estudi i millora del pla de manteniment als edificis de L’Escola Universitària d’Enginyeria Industrial de Barcelona (EUETIB)

L’últim dels projectes dels que vull parlar està realitzat per l’estudiant Javier Alonso Carrasco, titulat d’Enginyeria en Organització Industrial a l’EPSEB l’any 2013 i sota la direcció del professor Vicenç Gibert Armengol. El projecte es centra en l’estudi de l’estat actual del servei de manteniment de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) així com la distribució per àrees de servei. S’exposa la metodologia que segueix el servei de manteniment, el personal que en forma part i quin coneixements i eines en disposen. També s’expliquen els objectius bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals per poder portar a terme les tasques de manteniment d’una forma segura. I per últim, després d’exposar el model actual de gestió del servei de manteniment, presenta un pla de millora on es mostren els objectius que es fixen per a aconseguir que el servei augmenti el seu nivell de servei.


Alina Avellaneda López
Tècnica del Laboratori d’Edificació, de l’UTG àmbit Edificació de Barcelona (EPSEB)