Observant per Facilitar…

L’any passat vaig participar en el programa Nexus 24 amb el projecte FUNQ! Qualitat Fàcil i Divertida!, projecte que ha derivat en la Xarxa de Qualitat de la UPC. Durant desenvolupament del projecte vaig viure Nexus24 com a usuari, amb experiències molt positives amb el grup que el va desenvolupar i totes les persones que hi van intervenir, des de gerència fins a la resta de components dels altres projectes, passant per les persones coordinadores de Nexus24, i sobre tot el meu equip els FUNQ!.

Per això, quan va sorgir la oportunitat de viure noves experiències com a facilitador, no m’ho vaig pensar dues vegades i m’hi vaig apuntar. Volia transmetre els meus coneixements i experiències a un grup de persones que els unia un objectiu comú de millorar la UPC col·laborativament.

Read More