La UBC es compara a si mateixa amb una capsa de sorra gegant, on existeix la llibertat d’explorar, de manera creativa i col·laborativa, aspectes tecnològics, ambientals, econòmics i socials de la sostenibilitat.

És una comunitat composta per més de 49,000 estudiants, 13,000 professors i personal, i residents. Disposen de prop de 500 edificis que cobreixen 402 hectàrees de terra; posseeixen i operen les seves pròpies instal·lacions, incloent electricitat, calefacció, aigua i residus, i són també responsables dels seus vials i infraestructures.

Membres del PDI, PAS i estudiants de la UBC juntament amb socis privats, entitats públiques i ONGs utilitzen les infraestructures de la Universitat, en combinació amb les capacitats d’educació i investigació, per a provar, estudiar, ensenyar, aplicar i compartir lliçons apreses, tecnologies creades i polítiques desenvolupades. Estudien el seu propi comportament i apliquen la seva investigació per a avançar en el camp de la sostenibilitat, tant dins com fora de la UBC.

Edifici de Ciències Forestals de la UBC. Font: Don Erhardt

A partir de la integració dels esforços operacionals i acadèmics en sostenibilitat, l’experiència suposa un desafiament per a la comunitat de la UBC, que pretén assolir l’èxit trencant les barreres que tradicionalment han existit entre disciplines, sectors i localització geogràfica.

Amb aquest enfoc han plantejat quatre pedres angulars:

  1. La integració de les activitats principals de la Universitat (investigació i ensenyament) amb la seva operativa.
  2. L’associació de la Universitat amb el sector privat, el sector públic i ONGs.
  3. L’ús financer sòlid dels recursos i infraestructures de la UBC.
  4. Que el potencial per a transferir els coneixements de la UBC guanyi en accions pràctiques i positives aplicables a la comunitat.

En la UBC són conscients de que, com a institució pública, disposen d’un horitzó de planificació més llarg que altres organitzacions; però, al mateix temps, han de planificar acuradament les seves inversions i finances, i avaluar també aquells canvis, els beneficis dels quals es puguin acumular durant dècades o més.

Estan fent grans progressos en la transformació dels seus campus per arribar a ser una vibrant i completa comunitat sostenible i, el que és més important, estan treballant en una escala que també és interessant per a altres comunitats. Per exemple, els investigadors estan estudiant – i el personal de serveis està implementant – nous enfocs dels sistemes de generació i distribució d’energia de la UBC. S’espera que a llarg termini, moltes comunitats puguin implementar el tipus de solucions de sostenibilitat que estan explorant.

La UBC està invertint 150 milions de dòlars en quatre projectes per a assolir els seus objectius de canvi climàtic:

Centre d’Investigació i Demostració de Bioenergia de la UBC

Els tres primers projectes són un exemple de la visió de la UBC com a Living Lab, integrant les operacions de la Universitat, la investigació i l’activitat dels seus associats de la indústria privada per a abordar els desafiaments de sostenibilitat a una escala comercialment rellevant.

El quart projecte, la conversió de vapor en aigua calenta, és un projecte fundacional que recolza la campanya de la UBC per a reduir els gasos d’efecte hivernacle i introduir els seus projectes de campus com a Living Lab.

Altres iniciatives Living Lab de la UBC són:

  • Programa SEEDS, que reuneix a estudiants, personal i Gerència per a millorar la sostenibilitat del campus.
  • Centre de Sistemes Alimentaris Sostenibles, que facilita l’aprenentatge i la investigació en programes interdisciplinaris.
  • Smart Energy System, un projecte en col·laboració amb Honeywell, per a desenvolupar un sistema d’energia comunitària completament integrat que combini la gestió de la calor i l’electricitat en els recintes acadèmics, residencials i combinats del campus de Vancouver. El primer pas és un programa de recopilació de dades per a tres edificis que permetrà a la Universitat prendre decisions intel·ligents de gestió d’energia.
  • Projecte d’Emmagatzematge d’Energia Electroquímica, on els investigadors estan avaluant i demostrant la integració de l’emmagatzematge d’energia en una xarxa elèctrica de la comunitat.

L’essència del campus com a Living Lab radica en que, com a propietaris-mantenidors, la UBC no té por d’innovar; i com a investigadors, tenen l’incentiu de ser els primers en provar coses noves.

(Aquesta entrada és una traducció. Podeu accedir al text original: https://sustain.ubc.ca/our-commitment/campus-living-lab)


Alina Avellaneda López
Tècnica del Laboratori d’Edificació, de l’UTG àmbit Edificació de Barcelona (EPSEB)