Fa 5 anys, des del Laboratori d’Edificació de l’EPSEB i amb l’ajuda de la Fundació Politècnica de Catalunya, es va posar en marxa el Màster Facility Management. Aquesta oferta formativa, que té una durada d’un any, es complementa amb la realització d’un projecte que es desenvolupa en equip i en paral·lel amb les sessions presencials. Aquest projecte actualment és una experiència CampusLab.

En la primera edició, l’equip de direcció se’n va adonar que era molt complicat obtenir la informació que els estudiants necessiten per al desenvolupament del treball si es basava en edificis externs a la Universitat. Per aquest motiu, en els últims anys el projecte ha consistit en analitzar edificis de la UPC per a oferir millores d’explotació pròpies d’un Facility Manager. Els edificis estudiats fins el moment han sigut l’EPSEB, l’edifici Vèrtex (situat al Campus Nord) i la FME.

Gràcies a la col·laboració del PAS de la UPC, des del Servei d’Infraestructures, passant pel Servei de Patrimoni i Contractació i també per les UTG i les Escoles estudiades, la recopilació d’informació ha sigut possible i els estudiants han generat idees interesants que s’han exposat en les defenses dels seus treballs.

Malauradament, és molt difícil identificar les persones que poden facilitar la informació, la inversió de temps és molt important i la seva dedicació no rep cap tipus de reconeixement.

En aquest sentit, esperem que el projecte CampusLab del programa Nexus24 acabi sent una realitat i ajudi a potenciar aquest tipus de treballs dins la comunitat UPC.