El professor Jordi Segalàs, membre del projecte CampusLab, participa en la iniciativa Campus Bizia Lab de la Universitat del País Basc UPV/EHU.

El programa Campus Bizia Lab Programa (el Campus como Laboratorio) es una iniciativa derivada del Proyecto Erasmus University Educators for Sustainable Development en el que ha participado la UPV/EHU entre 2013-2016. Pretende desencadenar un proceso colaborativo entre personal de administración y servicios, estudiantes y profesorado (enfoque transdisciplinar) con objeto de responder a retos de sostenibilidad dentro la propia Universidad.

 

Aquest projecte és una iniciativa derivada de l’Erasmus University Educators for Sustainable Development on ha participat la UPV/EHU. En aquesta primera fase, que s’està duent a terme des del 2016 i que finalitzarà a l’Abril de 2017, s’han marcat tres objectius principals:

 

– Crear una comunitat transdisciplinar que treballa de forma cooperativa en la resolució de reptes i problemes d’insostenibilitat que es detecten en els propis campus.
– Dissenyar, desenvolupar i avaluar un dispositiu de treball que permeti portar a terme i amb èxit processos d’aprenentatge d’alt impacte lligats a la sostenibilidad dins dels campus de la UPV/EHU.
– Articular i visibilitzar un projecte institucional de Campus Living Lab que, de forma esglaonada, estengui el seu radi d’acció a totes les titulacions de la UPV/EHU i generi pràctiques sostenibles multinivell.

 

Podeu consultar tots els detalls a la seva web Campus Bizia Lab.