El passat 23 de Maig en Carlos Dávila, Gerard Torrent, Adrián Tardío, Felipe Murillo i en Pablo Fernández, alumnes del màster de sostenibilitat que col.laboren amb el projecte CampusLab, van realitzar la seva presentació a la d’Actes Manuel Martí Recober (Facultat d’Informàtica de Barcelona).

L’equip CampusLab van defensar el seu treball dintre de l’assignatura recerca-acció mitjançant una presentació que podeu trobar aquí. En aquesta exposició es van comentar els antecedents del concepte CampusLab així com casos d’èxit arreu del món que justificaven la seva importància per la nostra universitat. També es va descriure la metodologia que s’ha fet servir al llarg del projecte així com les diferents fases que han permès analitzar, caracteritzar i adaptar el model CampusLab a la UPC.

A la part de treball de camp es van destacar les entrevistes personals realitzades a persones clau dels col.lectius UPC (PAS, PDI i Estudiants) així com les enquestes anònimes que van realitzar més de 260 persones. L’anàlisi de la informació que van proporcionar va permetre fer un estudi quantitatiu i qualitatiu de les necessitats i oportunitats que actualment disposem a la universitat.

També es van referenciar els entregables realitzats per l’equip CampusLab dintre del programa Nexus24 que consisteixen en una part web i una part documental:

  • La web campuslab.upc.edu té com a objectiu la promoció de la nostra iniciativa, un blog que recull i documenta el procés dut a terme així com referents d’arreu i un prototipus de la plataforma que ho podria gestionar.
  • La part documental fa referència a l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la informació recollida a les entrevistes personals i les enquestes així com el pla d’acció per dur a terme un CampusLab a la UPC. Podeu consultar aquí la proposta del “Plan de acción” elaborat amb els alumnes.