Aquest Dimecres dia 16 de Març hem realitzat un taller de treball de l’equip CampusLab a l’espai “gimnàs” de Nexus24 de l’edifici Vèrtex. Aquesta jornada ha constat de dues parts diferenciades on es van presentar els referents de CampusLab actuals i on després vam treballat en els àmbits on la UPC pot integrar aquestes iniciatives amb tècniques de design thinking.

A la primera part, els professors Jordi Segalàs i Elisabet Roca ens han fet unes xerrades inspiradores explicant experiències reals de CampusLab a diferents universitats així com iniciatives realitzades a la pròpia UPC. Entre d’altres vam parlar de la Universitat de País Basc (Campus Bizia Lab), del projecte Espais Vius dut a terme a la UPC o del projecte realitzat per estudiants d’una zona de pícnic a Torre Girona.

També vam comentar els aspectes necessaris per encetar un projecte d’aquests tipus que han d’incloure un compromís formal dels òrgans de govern, un servei de reconeixement pels diferents col.lectius de la universitat (PAS, PDI i Estudiants) i la creació d’espais de participació. I com s’està duent a terme en altres referents consolidats com la University of British Columbia.

La segona part la vam inaugurar amb una dinàmica de “guerra” de pedra-paper-tissora per tal d’activar el cos i el cervell ja que per treballar amb design thinking cal estar ben despert i amb esperit participatiu.  Vam començar a treballar entre tots un diagrama d’afinitats que ens permetés identificar àmbits on la UPC podria aplicar directament iniciatives CampusLab. Els exemples, explicacions i debat de la primera part ens va facilitar la generació de les propostes inicials que ràpidament van créixer amb les aportacions de tothom.

Un cop identificats diversos àmbits globals que agrupaven les diferents propostes, ens vam dividir en dos grups de forma que cadascun agafés un únic àmbit i el pogués treballar en profunditat. Per tal de desenvolupar-ho grupalment i prioritzar quins aspectes eren els més importants van fer servir una dinàmica basada en la diana de solucions.