La Ivone Ramos Baca, del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, va presentar aquest Gener el seu Treball Final de Grau sobre la gestió sostenible de residus a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest treball ha estat dirigit per la professora de la UPC Montserrat Bosch González membre de l’equip CampusLab.

Aquest TFG recull l’experiència laboral de quatre mesos duta a terme per la Ivone a la UPF i és fruit de la col.laboració amb el personal del servei de medi ambient i seguretat. En aquest temps es va treballar per tal de definir i implementar una gestió dels residus que a més de complir les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) adoptés un camí envers l’economia circular.

 

Podeu consultar el seu Treball Final de grau aquí.