La Universitat Pompeu Fabra ha decidit engegar un programa pilot en un dels seus edificis a la zona de la Ciutadella per convertir-lo en un espai viu dintre de la universitat. Mitjançant una col.laboració amb la empresa EixVer, on també hi participen la Universitat Autònoma (UAB) i la UPC, han creat un espai ver experimental a la coberta de l’edifici Mercè Rodoreda.

Actualment a la coberta de l’edifici es realitzen tres experiments per qualificar quins substrats són els més adients per la creació d’espais verds a cobertes urbanes. A més, també s’està realitzant una prova pilot per identificar sota quines condicions la lavanda funciona millor a la ciutat de Barcelona.


Podeu trobar informació més detallada aquí.