El dia 16 de Març realitzarem un taller específic CampusLab per treballar diversos aspectes del nostre projecte. En aquesta trobada a més dels membres de l’equip Campuslab hem convidat a uns estudiants del màster de sostenibilitat que col.laboren amb la nostra iniciativa i diverses persones dels col.lectius UPC.

La jornada de treball es planteja amb dues parts diferenciades. Inicialment començarem la sessió amb la presentació de casos reals de CampusLabs en entorns universitaris i farem una ronda participativa de preguntes i comentaris. A la segona part treballarem per grups la identificació d’oportunitats i possibilitats reals d’aplicació a la UPC.

CampusLab Workshop:

  • Identificació d’oportunitats mitjançant dinàmiques participatives de design thinking.